Begeleiding aan kinderen op sociaal, emotioneel en gedragsmatig gebied

Vaardig Verder begeleidt kinderen van diverse leeftijden (van peuter tot puber) die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun ontwikkeling op sociaal, emotioneel en gedragsmatig gebied. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw kind autisme of adhd heeft. Maar ook als uw kind moeilijkheden ondervindt op sociaal of emotioneel gebied, bijvoorbeeld door pesten, scheiding, (faal) angst of een andere reden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de schoolprestaties, de thuissituatie en/of sociale omgang beïnvloed worden. 

Enkele voorbeelden waarbij uw kind geholpen kan worden:

  • Leren samenspelen (sociale vaardigheden, contact maken, delen)
  • Met grenzen leren omgaan (grenzen aangeven en grenzen respecteren) 
  • Concentratie en aandacht verhogen (geconcentreerd werken)
  • Communicatie verbeteren (betere zinsbouw, praten, luisteren)
  • Emoties herkennen en uiten (emoties benoemen en hiermee omgaan)
  • Leren plannen en organiseren 
  • En meer.....

Ook (ondersteunende) begeleiding bij een pgb behoort tot de mogelijkheden. 

Veel ouders twijfelen of het gedrag van hun kind niet vanzelf over gaat. Soms is dit zo, maar in vele gevallen zal het gedrag toenemen naarmate uw kind ouder wordt met (soms) alle gevolgen van dien. 

Vroeg ingrijpen is dus vaak van wezenlijk belang, zowel voor het welzijn van uw kind als voor de omgeving (thuis/school). Bij twijfel neemt u contact op voor een vrijblijvende afspraak. 

Let op: U hoeft géén verwijsbrief te hebben. U kunt zelf een afspraak maken.