Zet de eerste stap naar verandering

  U kunt mij bellen op
  0616440689

  Of e-mailen naar
  info@vaardigverder.nl

  Gecontracteerd zorgaanbieder jeugdhulp

  Vaardig Verder is een gecontracteerd zorgaanbieder voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet in alle 14 Twentse gemeenten.

  In alle Twentse gemeenten zoals bijvoorbeeld Enschede, Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Borne, Hof van Twente mag Vaardig Verder jeugdhulp leveren.

  Wie kan verwijzen naar hulp?

  Wijkcoaches uit de wijkteams, jeugdconsulenten, huisartsen, kinderartsen en gecertificeerde instellingen (gezinsvoogden, jeugdbeschermers) kunnen cliënten doorverwijzen naar Vaardig Verder voor jeugdhulp aan ouders en kinderen.

  Ouders kunnen ook zelf eerst contact opnemen voor informatie.

  Hulp aan ouders en kinderen

  Vaardig Verder biedt begeleiding en ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

  Deze jeugdhulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders, begeleiding aan kinderen bij sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, aanleren van sociale vaardigheden, hulp bij diverse problemen in het gezin en op school.

  Vaardig Verder heeft als gecontracteerd zorgaanbieder jeugdhulp in de meeste gevallen direct plek voor het leveren van jeugdhulp aan ouders en kinderen. Gestreefd wordt om het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek binnen één week te plannen.

  Vaardig Verder levert ambulante begeleiding en ondersteuning. Dit betekent dat de jeugdhulp plaatsvindt in de thuissituatie van ouders en kinderen. Ook kan dit zijn in de directe leefomgeving of het netwerk van de jeugdige zoals een school of pleeggezin.

  Bent u een verwijzer voor jeugdhulp en wilt u een gezin doorverwijzen voor hulp en ondersteuning? Neemt u dan telefonisch contact op of stuur een e-mail. Dan bespreken we samen de mogelijkheden voor ondersteuning.

  Heeft u een cliënt die geen aanspraak kan of wil maken op een gecontracteerd zorgaanbieder voor de jeugdhulp en vergoeding vanuit de jeugdwet? Vaardig Verder levert ook niet-vergoede zorg aan particulieren die dit zelf kunnen of willen betalen.

  Wilt u een casus bespreken om te bekijken of dit passende hulp kan zijn? Neemt u dan (het liefst in de ochtenduren) telefonisch contact op met Janneke Meijer via 06-16440689.