Zet de eerste stap naar verandering

  U kunt mij bellen op
  0616440689

  Of e-mailen naar
  info@vaardigverder.nl

  Problemen in het gezin

  Wanneer er problemen zijn in het gezin, zoals scheiding, ruzies, financiële problemen, verslaving, ziekte, handicap of meegemaakte trauma’s dan heeft dit invloed op het functioneren van alle gezinsleden.

  Kinderen hebben het nodig in veilige situaties op te groeien, zodat zij zich sociaal, emotioneel, lichamelijk en cognitief kunnen blijven ontwikkelen.

  Invloed van problemen in het gezin op de ontwikkeling van kinderen

  Wanneer de gezinsomstandigheden langdurig uit evenwicht zijn, merk je dat kinderen van slag raken. Kinderen kunnen zich door ruzies of geweld in het gezin zelf agressief gaan gedragen. Ook kunnen zij zich gaan terugtrekken, veel gaan huilen, of juist net doen alsof er niks aan de hand is. Het ene kind wordt somber of rusteloos. Het andere kind wordt juist hyperactief, druk of chaotisch.

  Door aanhoudende problemen in het gezin kan het kind moeite krijgen zich te concentreren op school. Een kind kan moe zijn doordat hij bijvoorbeeld wakker wordt van ruzies ’s avonds of doordat hij loopt te piekeren. Sommige kinderen denken dat het hun schuld is als hun ouders ruzie maken. Zij proberen de problemen op te lossen voor hun ouders.

  Voor kinderen is het onveilig om in een gezin op te groeien waar te lang veel problemen zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld in beslag raken door hun eigen problemen en hierdoor emotioneel afwezig raken voor het kind. Het kind zal dan leren voor zichzelf te moeten zorgen en dat anderen onbetrouwbaar en niet beschikbaar voor hem zijn. Hij leert wellicht dat er niet van hem gehouden kan worden.

  Hulp bij gezinsproblemen

  Voor uzelf en uw kinderen is het noodzakelijk dat er op tijd hulp gezocht wordt bij gezinsproblemen, wanneer u merkt dat u het niet zelf kunt oplossen of wanneer uw kinderen problemen laten zien.

  Tijdens de opvoedingsondersteuning brengen we in kaart welke problemen er in het gezin zijn en hoe deze invloed op elkaar hebben. Zowel de problemen van de kinderen als de problemen van de ouders. We bespreken daarbij hoe de problemen voor elk gezinslid van invloed zijn op hun leven en we bedenken oplossingen. Het is belangrijk dat ouders en kinderen hierbij leren samenwerken, samen communiceren en gezamenlijk oplossingen bedenken.

  Wanneer alleen gezinsgesprekken niet voldoende blijken, kan hulp aan ouders bijvoorbeeld ook bestaan uit de behandeling ReAttach voor het behandelen van psychische en emotionele klachten zoals trauma’s of vastzittende gedragspatronen.

  Bij kinderen werk ik met spel- en tekenmateriaal om hun binnenwereld inzichtelijk te maken en hen te laten praten over hun ervaren problemen.